Публічне акціонерне товариство "Управління будівництва Хмельницької АЕС"

 

Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій

 


Шановні акціонери!
Відкрите акціонерне товариство “Управління будівництва Хмельницької АЕС” (надалі Товариство) повідомляє, що загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 12.04.2011 р., (Протокол №16 від 12.04.2011р.), було прийняте рішення про переведення випуску іменних акцій із документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
1) Реквізити емітента:
• Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство „Управління будівництва Хмельницької АЕС”
• Скорочене найменування: ВАТ „УБ ХАЕС”
• Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21339688
• Дані свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особи: 
1. серія А00 №216761 
2. номер запису про включення відомостей до ЄДР – 1 672 120 0000 000023
3. дата проведення державної реєстрації - 09.09.1999 р.
4. орган, що видав свідоцтво: Державним реєстратором Виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хмельницької області 
• Місцезнаходження: Україна, 30100, Хмельницька область, місто Нетішин, вулиця Ринкова, будинок 5.
• Адреса для поштових повідомлень: Україна, 30100, Хмельницька область, місто Нетішин, вулиця Ринкова, будинок 5,
• Телефон, факс: (03848) 3-14-64, 6-73-24, 6-72-36
• Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення:
o Голова правління – Оцабрика Дмитро Павлович. 
2) Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
• Вид цінного паперу (із зазначенням типу): акція проста іменна
• Дата реєстрації: 05 грудня 2000 року
• Орган, що видав свідоцтво: Хмельницьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
• Реєстраційний номер випуску: №38/22/1/00
• Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA2201331004
• Номінальна вартість акцій даного випуску (грн.): 1,05 грн.
• Кількість випущених акцій даного випуску (штук): 411063 штуки
• Загальна номінальна вартість даного випуску (грн.): 431616,15 грн.
3) Підтвердженням прав власності на акції в бездокументарній формі є Виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів.
4) Інформація про реєстратора, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів:
- Найменування: Закрите акціонерне товариство „Трансфер-сервіс”.
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23834156
- Дані свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 №216740, дата проведення державної реєстрації 25.10.1996р., орган, що видав свідоцтво Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради Хмельницької обл.
- Місцезнаходження: Україна, 30100, Хмельницька обл., м.Нетішин, в.Ринкова, буд.5, а/с 85, телефон контактної особи: (03848) 90028, 67564.
- Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, номер ліцензії – АВ №115310 від 18.07.2006 р. Дата початку терміну дії ліцензії – 18.07.2006р., дата закінчення терміну дії ліцензії – 18.07.2011р.
5) Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про де матеріалізацію:
- Найменування: Відкрите акціонерне товариство „Національний депозитарій України”.
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711
- Дані свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 №020227, номер запису 1 074 105 0001 010655, дата проведення державної реєстрації 17.05.1999р., орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.
- Місцезнаходження: Україна, 01001, м.Київ, вул.Б.Грінченка, буд.3.
- Телефон контактної особи: (044) 2791078.
- Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, номер ліцензії – АВ №189650 від 19.09.2006 р. Дата початку терміну дії ліцензії – 19.09.2006р., дата закінчення терміну дії ліцензії – 19.09.2016р.
6) Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:
- Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Фондова компанія „Центр-Інвест”.
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21653380
- Дані свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особи: серія А00 №819216, дата проведення державної реєстрації 16.05.1996р., орган, що видав свідоцтво Оболоньська у місті Києві районна державна адміністрація.
- Місцезнаходження: Україна, 29000, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд.109.
- Телефон контактної особи: (0382) 70-21-64, 69-95-88, ф. (0382) 70-21-64
- Дані ліцензії на впровадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, номер ліцензії – АВ №390863 від 21.01.2010 р. Дата початку терміну дії ліцензії – 21.01.2010р., дата закінчення терміну дії ліцензії – 21.01.2015р.
7) Датою припинення ведення реєстру та припинення проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізується, вважається дата протягом 10 робочих днів з дати публікації ДКЦПФР про видачу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.
8) Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, реєстратором не буде здійснюватися.
9) Датою припинення операцій є дата, після якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється – за 10 календарних днів до дати припинення ведення реєстру.
10) Після дати припинення операцій проведення у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, операцій знерухомлення, матеріалізації, переміщення щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється;
11) Всі власники іменних цінних паперів повинні укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах з обраним ним зберігачем.
12) Після дати припинення операцій власник іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів.
13) Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі і зберігач, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, зобов»язані до дати припинення ведення реєстру відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку).
14) Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію:
Емітент повинен не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також персонально повідомити про дематеріалізацію випуску кожного власника та кожного номінального утримувача, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, шляхом направлення звичайного листа .
15) Порядок вилучення сертифікатів акцій:
Сертифікати акцій підлягають вилученню та знищенню у наступному порядку: 
- акціонер зобов»язаний після отримання виписки з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів, повернути сертифікат акцій на адресу емітента;
- знищення вилучених сертифікатів цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником емітента.
Голова правління ВАТ «УБ ХАЕС» Оцабрика Дмитро Павлович

 

 

.