Публічне акціонерне товариство "Управління будівництва Хмельницької АЕС"

 

1. Положення про ревізійну комісію не розміщується, оскільки Статутом ПАТ "УБ ХАЕС" створення такого органу, як обов"язкового, не передбачено.

2. В розділі "Корпоративна документація" розміщено Положення про філії в Республіці Білорусь та Положення про філію в Російській Федерації, проте Товариством таких філій від моменту затвердження відповідних Положень і до цього часу не створено. Жодних представництв ПАТ "Управління будівництва Хмельницької АЕС" не має.

3. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариством розміщується, оскільки ПАТ "УБ ХАЕС" не затверджено власні Принципи корпоративного управління.

4. Проспект (зміни до проспекту) емісії цінних паперів не розміщено,оскільки Товариство створене в процесі приватизації.Публічної пропозиції акцій Товариство не здійснювало, іпотечних сертифікатів не випускало. Товариство не здійснювало емісії інших цінних паперів, крім акцій.

5. Змін до проектів порядку денного чергових та позачергових загальних зборів Товариство не вносило, оскільки від акціонерів жодного разу не надходило змін до проектів порядку денного чергових чи позачергових загальних зборів, що пропонувалися наглядовою радою ПАТ "УБ ХАЕС".

6. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права в процесі приватного розміщення акцій Товариство не розміщувало, оскільки не здійснювало додаткової емісії акцій.

7.Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства не розміщувалося, оскільки ПАТ "УБ ХАЕС" відповідного рішення не ухвалювало.

8. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття Товариство не розміщувало, оскільки не являється управителем іпотечним покриттям чи емітентом іпотечних облігацій.

9. Положення про винарогоду членів наглядової ради та виконавчого органу ПАТ "УБ ХАЕС" не затверджувалося та не розміщувалося, оскільки ПАТ "УБ ХАЕС" є публічним акціонерним товариством без публічної пропозиції акцій та не перебуває в біржовому реєстрі.