Публічне акціонерне товариство "Управління будівництва Хмельницької АЕС"

28/03/2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС», що скликані на 27 квітня 2018 року.

Відповідно до даних Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, отриманого Публічним акціонерним товариством від ПАТ «Національний депозитарій України»,
Станом на 14.03.2018 року
- Загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «УБ ХАЕС» - 411063 штуки
- Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «УБ ХАЕС» – 361707 штук.

 

26/04/2018

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «УБ ХАЕС» 27 квітня 2018 року.

Відповідно до даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ "УБ ХАЕС" 27 квітня 2018 року, отриманого  від ПАТ «Національний депозитарій України»,
Станом на 24 -00 годину 23.04.2018 року
- Загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «УБ ХАЕС» - 411063 штуки
- Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «УБ ХАЕС» – 361707 штук.

05/07/2019

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборах ПАТ «УБ ХАЕС» 07 серпня 2019 року.

Відповідно до даних Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ "УБ ХАЕС" 07 серпня 2019 року, отриманого  від ПАТ «Національний депозитарій України»,
Станом на 24 -00 годину 07.07.2019 року
- Загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «УБ ХАЕС» - 411063 штуки
- Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «УБ ХАЕС» – 361071 штук.

22/03/2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС», що скликані на 25 квітня 2019 року.

Відповідно до даних Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, отриманого Публічним акціонерним товариством від ПАТ «Національний депозитарій України»,
Станом на 15.03.2019 року
- Загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «УБ ХАЕС» - 411063 штуки
- Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «УБ ХАЕС» – 361071 штук.